RSPB CYMRU

RSPB CYMRU

Regular price
£0.00
Regular price
Sale price
£0.00
Unit price
per 
Availability
Sold out
Tax included.

CLICK HERE TO DONATE 15% ON ANY PURCHASES ON OUR WEBSITE TO RSPB CYMRU

RSPB CYMRU WEBSITE

Mae tirweddau a chynefinoedd anhygoel Cymru yn llawn bywyd gwyllt. Ar stepen ein drws mae coedwigoedd a thir fferm, rhostiroedd a chorsydd, clogwyni a mynyddoedd, gan gynnwys 18 gwarchodfa RSPB Cymru. Maent yn gartref i amrywiaeth syfrdanol o adar a bywyd gwyllt gwerthfawr, ond sydd mewn peryg. Gallwch weld brain coesgoch yn plymio dros glogwyni serth, barcutiaid coch yn esgyn dros lethrau bryniau geirwon a morloi llwyd yn diogi ar hyd yr arfordir. Gallwch glywed huganod swnllyd yn nythu ar Ynys Gwales a galwad fyrlymus grugieir duon.

Mae pob rhywogaeth yn unigryw, ond mae pob un yn cysylltu a’u gilydd. Ac mae pob un angen cartref i oroesi. Mae ein gwaith yng Nghymru yn helpu i warchod y bywyd gwyllt rhyfeddol yma.

 

The breathtaking landscapes and habitats of Wales are teeming with wildlife. On our doorsteps are woods and farmland, moors and marshes, cliffs and mountains, including 18 RSPB Cymru reserves. They’re home to an astonishing array of precious but threatened birds and other wildlife. See choughs swooping above steep cliffs, red kites soaring over rugged hillsides and grey seals lazing along the coast. Hear noisy gannets nesting on Grassholm Island and the bubbling calls of black grouse. 

Every species is unique, but each is connected. And every one of them needs a home if it is to survive. Our work in Wales helps protect this wonderful wildlife and the places they live. 

Registered charity number 207076